Disclaimer

Copyright

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze blog liggen bij Rutgerbakt.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Rutgerbakt.nl. Rutgerbakt.nl behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid/verantwoording

De inhoud van rutgerbakt.nl is zorgvuldig samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website zijn het risico van de bezoeker en aan de inhoud van rutgerbakt.nl kunnen geen rechten worden ontleend. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk onvolledige of incorrecte gegevens zijn uitgesloten. Rutgerbakt.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan ontstaan door bezoek aan en gebruik van deze website.

Voor op Rutgerbakt.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Rutgerbakt.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Reviews/advertorials

Reviews gaan over foodgerelateerde producten die zijn ontvangen, gekocht, geproefd of bezocht. Het gaat hier om een persoonlijke mening welke niet beïnvloed is door derden. Rutgerbakt.nl kiest zelf waarover wel of geen review geschreven wordt, het opsturen van producten betekent niet dat daar automatisch een review over wordt gepubliceerd.

Advertorials zijn stukken waar Rutgerbakt.nl voor betaald krijgt, waardoor deze blog kan blijven bestaan. Er zal bij deze artikelen altijd vermeld worden dat het om een advertorial gaat.